video Highlight : Athletic Bilbao 0 - 1 Barcelona (La Liga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!