video Highlight : Dortmund 1 - 0 Hoffenheim (Cúp QG Đức)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!