video Highlight : Leverkusen 1 - 1 Dortmund (Bundesliga)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!