video Highlight : Liverpool 3 - 0 Nottingham Forest (Ngoại hạng Anh)

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!