video Highlight : Saudi Arabia 1 - 1 Hàn Quốc (Asian Cup) . Tỷ số luân lưu: Saudi Arabia 2-4 Hàn Quốc

Bạn đã tắt chat. Nhấn vào tab Kênh chung để chat lại!